Vi rengör din ventilation!

Ventilationsrensning

Vi rengör och kontrollerar alla typer av ventilation så väl som i villor, lägenheter och i industrilokaler.


Ventilationsrengöring i bostad

Regelbunden rengöring och underhåll av ventilation är viktigt för upprätthålla ett gott inomhusklimat. Annars kan det bli problem med fukt och mögel i bostaden. Vilket kan leda till hälsobesvär.

Ventilationen i en bostad bör rengöras ca vart femte år för bästa funktion.


Rengöring av köksventilation (imkanal)

När gjorde du rent din köksventilation senast?

Fett och smuts i köksventilationen är en ökad brandrisk.

Sedan lagändringen 2003 togs den obligatoriska rensningsplikten bort och det är numera fastighetsägaren själv som ansvarar för skäligt skydd mot brand.


Rengöring av köksventilation (imkanal) i restauranger

Storkök och restauranger ska enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Välj oss att utföra sotning och rengöring av imkanal i er restaurang.


Injustering av ventilation

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. En bra och rätt injusterad ventilation kan även leda till minskad energiåtgång.


OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det ska.

KONTAKT

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 070 344 10 97,   070 344 13 43

ADRESS:

Bergsgatan 14
761 42 Norrtälje

SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB