SKFM SVERIGE AB

SKFM Sverige AB

Besiktning - skorsten - ventilation

Besiktning eldstäder/ skorstenar

Är din eldstad säker att använda? Vi utför alla typer av besiktningar gällande rökkanaler och eldstäder.


Besiktning av imkanaler

Innan en imkanal tas i bruk skall en installationsbesiktning vara utförd.


Rengöring av köksventilation (imkanal) i restauranger

Storkök och restauranger ska enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Välj oss att utföra sotning och rengöring av imkanal i er restaurang.


Rengöring av köksventilation (imkanal)

När gjorde du rent din köksventilation senast?

Fett och smuts i köksventilationen är en ökad brandrisk.

Sedan lagändringen 2003 togs den obligatoriska rensningsplikten bort och det är numera fastighetsägaren själv som ansvarar för skäligt skydd mot brand.


Rengöring av ventilation

Vi rengör och kontrollerar alla typer av ventilation så väl som i villor som i industrilokaler.


OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det ska.


Injustering av ventilation

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.


Byte av fläktar

Vi byter fläktar till både ventilation, imkanaler och rökkanaler. 


Brandskyddskontroll

SKFM Sverige erbjuder personal genom uthyrning av erfarna skorstensfejartekniker som utfört brandskyddskontroller sedan lagen om skydd mot olyckor togs i bruk.

SKFM Sverige erbjuder kommuner, räddningstjänster och entreprenörer olika typer av lösningar på både lång och kort sikt.


Sotning

Välj oss som ditt säkra val vid sotning.


Kajborensning

Stopp i skorstenen? Vi hjälper dig med borttagning av kajbo, fågelbon mm. Vi hjälper även till med montering av nät på din skorsten.


Tjärrensning

Tjära i en rökkanal är en stor risk för skorstensbrand. Vi rensar rökkanaler från tjärbeläggning och på så vis minimerar risken för skorstensbrand.
KONTAKT OSS:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 070 344 10 97

       070 344 13 43

ADRESS:

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB