Besiktning - skorsten - ventilation

Besiktning eldstäder/ skorstenar
Är din eldstad säker att använda? Vi utför alla typer av sotabesiktningar gällande rökkanaler och eldstäder.Besiktning av imkanaler
Innan en imkanal tas i bruk skall en installationsbesiktning vara utförd.OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det ska.Täthetsprovning Hus
Täthetsprovning är ett bra sätt för att kontrollera tätheten i husets klimatskärm och se om de energiberäkningarna man har gjort för byggnaden uppfylls. Vid en täthetsprovning upptäcker man eventuella läckage i husets klimatskärm och om byggnaden uppnår kravet på termisk komfort, fuktkonvektion och energiförbrukning enligt Boverkets Byggregler.Injustering av ventilation
Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.Rengöring av köksventilation (imkanal) i restauranger
Storkök och restauranger ska enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.
Välj oss att utföra sotning och rengöring av imkanal i er restaurang.Rengöring av köksventilation (imkanal)
När gjorde du rent din köksventilation senast?
Fett och smuts i köksventilationen är en ökad brandrisk.
Sedan lagändringen 2003 togs den obligatoriska rensningsplikten bort och det är numera fastighetsägaren själv som ansvarar för skäligt skydd mot brand.Rengöring av ventilation
Vi rengör och kontrollerar alla typer av ventilation så väl som i villor som i industrilokaler.Kajborensning
Stopp i skorstenen? Vi hjälper dig med borttagning av kajbo, fågelbon mm. Vi hjälper även till med montering av nät på din skorsten.Tjärrensning
Tjära i en rökkanal är en stor risk för skorstensbrand. Vi rensar rökkanaler från tjärbeläggning och på så vis minimerar risken för skorstensbrand.Brandskyddskontroll
SKFM Sverige erbjuder personal genom uthyrning av erfarna skorstensfejartekniker som utfört brandskyddskontroller sedan lagen om skydd mot olyckor togs i bruk.
SKFM Sverige erbjuder kommuner, räddningstjänster och entreprenörer olika typer av lösningar på både lång och kort sikt.KONTAKT

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 070 344 10 97,   070 344 13 43

ADRESS:

Bergsgatan 14
761 42 Norrtälje

SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB