SKFM SVERIGE AB

SKFM Sverige AB

Brandskyddskontroll

Uthyrning av personal för brandskyddskontroll

Idag finns det ett stort behov av kunnig och utbildad personal vid utförandet av brandskyddskontroll.

Därför erbjuder SKFM Sverige personal genom uthyrning av erfarna skorstensfejartekniker som utfört brandskyddskontroller sedan lagen om skydd mot olyckor togs i bruk.

SKFM Sverige erbjuder kommuner, räddningstjänster och entreprenörer olika typer av lösningar på både lång och kort sikt.Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.


Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel
  • Taksäkerhetsanordningar


Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av din kommun och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Taxa och intervall för brandskyddskontroll bestäms ytterst av din kommun. För vidare information gällande brandskyddskontroll i just din kommun se aktuell kommuns hemsida.


Lagar och förordningar gällande brandskyddskontroll finner du här.


KONTAKT OSS:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 070 344 10 97

       070 344 13 43

ADRESS:

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB
SKFM Sverige AB