VENTILATION

Ventilationsrensning

Vi utför alla typer av ventilationsrengöring så väl som i villor som i industrilokaler. Rengöring och underhåll är viktigt för upprätthålla ett gott inomhusklimat. Annars kan det bli problem med fukt och mögel i huset. Vilket kan leda till hälsobesvär.

En bra och rätt injusterad ventilation kan även leda till minskad energiåtgång.

 

För rensning av ventilation i enskilda småhus, klicka här!

 

Imkanalsrensning

När gjorde du rent din köksventilation senast?

Fett och smuts i köksventilationen är en ökad brandrisk.

Sedan lagändringen 2003 togs den obligatoriska rensningsplikten bort och det är numera fastighetsägaren själv som ansvarar för skäligt skydd mot brand.

 

Injustering av ventilation

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.

 

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det ska.

KONTAKT:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 0176 136 60 (07:00-15:00)

Tel: 070 344 10 97

 

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

 

Org: 559104-9233

 

Rengöring ventilation - köksventilation - Injustering ventilation - OVK