RENGÖRING VENTILATION

Vi rengör och rensar din ventilation

Rengöring och underhåll av ventilation i en bostad är viktigt för upprätthålla ett gott inomhusklimat. Annars kan det bli problem med fukt och mögel i huset. Vilket kan leda till försämrad inneluft och hälsobesvär.

En bra och rätt injusterad ventilation kan även leda till minskad energiåtgång.

 

 

Ett klokt råd är att i samband med rengöring av din övriga frånluft även beställa rensning av imkanal.

Fett och smuts i köksventilationen är en ökad brandrisk.

Sedan lagändringen 2003 togs den obligatoriska rensningsplikten bort och det är numera fastighetsägaren själv som ansvarar för skäligt skydd mot brand.

 

 

För gratis offert fyll i formuläret nedan eller kontakta oss på: info@skfmsverige.se

Ventilationsrensning frånluft
Ventilationsrensning tillluft
Imkanalsrensning
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 0176 136 60 (07:00-15:00)

Tel: 070 344 10 97

 

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

 

Org: 559104-9233

 

Rengöring ventilation - köksventilation - Injustering ventilation - OVK