VÅRA TJÄNSTER

Besiktning - skorsten - ventilation

Är din eldstad säker att använda? Vi utför alla typer av besiktningar gällande rökkanaler och eldstäder.

 

Innan en imkanal tas i bruk skall en installationsbesiktning vara utförd.

 

Välj oss som ditt säkra val vid sotning.

 

Stopp i skorstenen? Vi hjälper dig med borttagning av kajbo, fågelbon mm. Vi hjälper även till med montering av nät på din skorsten.

 

Tjära i en rökkanal är en stor risk för skorstensbrand. Vi rensar rökkanaler från tjärbeläggning och på så vis minimerar risken för skorstensbrand.

 

SKFM Sverige erbjuder personal genom uthyrning av erfarna skorstensfejartekniker som utfört brandskyddskontroller sedan lagen om skydd mot olyckor togs i bruk.

SKFM Sverige erbjuder kommuner, räddningstjänster och entreprenörer olika typer av lösningar på både lång och kort sikt.

 

Vi utför alla typer av takskyddsmontering på alla typer av takunderlag. Så som montering av glidskydd, takstege takbryggor mm.

 

Storkök och restauranger ska enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Välj oss att utföra sotning och rengöring av imkanal i er restaurang.

 

När gjorde du rent din köksventilation senast?

Fett och smuts i köksventilationen är en ökad brandrisk.

Sedan lagändringen 2003 togs den obligatoriska rensningsplikten bort och det är numera fastighetsägaren själv som ansvarar för skäligt skydd mot brand.

 

Vi rengör och kontrollerar alla typer av ventilation så väl som i villor som i industrilokaler.

 

Obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det ska.

 

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.

 

 

 

 

SKFM Sverige AB

KONTAKT:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 070 344 14 83

070 344 10 97

 

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

 

Org: 559104-9233

 

Norrtälje - Uppsala - Stockholm - Sverige

Skorstensbesiktning - Rengöring ventilation - Sotare