VÅRA TJÄNSTER

Är din eldstad säker att använda? Vi utför alla typer av besiktningar gällande rökkanaler och eldstäder.

 

Innan en imkanal tas i bruk skall en instalationsbesiktning vara utförd.

 

Välj oss som ditt säkra val vid sotning.

 

Stopp i skorstenen? Vi hjälper dig med borttagning av kajbo, fågelbon mm. Vi hjälper även till med montering av nät på din skorsten.

 

Tjärbeläggning är en stor risk för skorstensbrand. Vi rensar rökkanaler från tjärbeläggning och på så vis minimerar risken för skorstensbrand.

 

Idag finns det ett stort behov av kunnig och utbildad personal vid utförandet av brandskyddskontroll.

Därför erbjuder SKFM Sverige personal genom uthyrning av erfarna skorstensfejartekniker som utfört brandskyddskontroller sedan lagen om skydd mot olyckor togs i bruk.

SKFM Sverige erbjuder kommuner, räddningstjänster och entreprenörer olika typer av lösningar på både lång och kort sikt.

 

Vi utför alla typer av takskyddsmontering på alla typer av takunderlag.

 

När gjorde du rent din köksventilation senast?

Fett och smuts i köksventilationen är en ökad brandrisk.

Sedan lagändringen 2003 togs den obligatoriska rensningsplikten bort och det är numera fastighetsägaren själv som ansvarar för skäligt skydd mot brand.

 

Rengöring och underhåll av ventilation är viktigt för upprätthålla ett gott inomhusklimat.

Annars kan det bli problem med fukt och mögel i huset. Vilket kan leda till hälsobesvär.

 

Obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det ska.

 

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.

 

 

 

 

KONTAKT:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 0176 136 60 (07:00-15:00)

Tel: 070 344 10 97

 

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

 

Org: 559104-9233

 

Uppsala - Norrtälje - Stockholm - Sverige