SOTNING

Välj oss som din sotare!

 

SKFM Sverige AB har mer än 17 år erfarenhet av sotning samt kunnig, professionell och välutbildad perssonal. Därför finns möjligheten att byta till oss som ansvarig för sotningen av din eldstad och rökkanal.

 

 

Vid sotning tas sotbeläggning bort så att risken för skorstensbrand minimeras. Och på så sätt minimeras risken för brand i fastigheten.

Sotning utförs även för att öka effekten av eldstaden samt minska vedåtgången. Sotning kan också ha positiv inverkan på miljön då en nysotad skorsten och eldstad ofta har bättre förbränning. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

 

Hur ofta sotning ska utföras bestäms av kommunen. I varje kommun finns det lokala föreskrifter för rengöring (sotning). I de flesta kommuner har fastighetsägaren själv möjlighet att välja vilken sotare man vill anlita som uppfyller kraven, eller sota sin anläggning själv.

För vad som gäller i just din kommun se kommuns hemsida.

 

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen eller ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum. Både för att minska risken för brand i imkanalen och av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

 

Lagar och förordningar gällande sotning finner du här.

 

 

 

 

KONTAKT:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 0176 136 60 (07:00-15:00)

Tel: 070 344 10 97

 

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

 

Org: 559104-9233

 

Uppsala - Norrtälje - Stockholm - Sverige