SOTNING

Välj oss som din sotare!

Byt sotare

SKFM Sverige AB har mer än 17 år erfarenhet av sotning samt kunnig, professionell och välutbildad perssonal. Därför finns möjligheten att byta till oss som ansvarig för sotningen.

Vi utför alla typer av sotning så som:

 

  • Sotning av alla typer av eldstäder och skorstenar
  • Borttagning av tjära i rökkanaler
  • Borttagning av kajbo, fågelbo mm
  • Rengör köksventilationen (imkanal)
  • Rengör köksventilation (imkanal) i restauranger

 

Kontakta oss på info@skfmsverige.se för mer information om hur man byter sotare i din kommun.

 

Sotning

Vid sotning tas sotbeläggning bort så att risken för skorstensbrand minimeras. Och på så sätt minimeras risken för brand i fastigheten. Sotning utförs även för att öka effekten av eldstaden samt minska vedåtgången. Sotning kan också ha positiv inverkan på miljön då en nysotad skorsten och eldstad ofta har bättre förbränning. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

 

Rengöring köksventilation (imkanal)

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen eller ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum. Både för att minska risken för brand i imkanalen och av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

 

Rengöring av köksventilation (imkanal) i restauranger

Storkök och restauranger ska enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Välj oss att utföra sotning och rengöring av imkanal i er restaurang.

SKFM Sverige AB

KONTAKT:

Mail: info@skfmsverige.se

Tel: 070 344 14 83

070 344 10 97

 

SKFM Sverige AB

Verkstadsgatan 10

75323 Uppsala

 

Org: 559104-9233

 

Sotare i Norrtälje - Uppsala - Stockholm - Sverige